ទទួលបានតម្លៃ

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-៧៦៩-៨១២២ ៦៨០៩/ ០០៨៦ ១៣៦ ៨៦៦៨ ៦៥៨១

WhatsApp៖ 0086 136 8668 6581

Wechat៖ ០០៨៦ ១៣៦ ៨៦៦៨ ៦៥៨១

អ៊ីមែល៖ info@ismartgoods.com

អាស័យដ្ឋាន៖ ឧស្សាហកម្មហ្វូម៉ា, ជីជីង, ទីក្រុងហ៊ឺម, ទីក្រុងតុងគួន, ក្វាងដុង, ប្រទេសចិន

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង
3cc56dd31
aa46245f1

ចុះ​ឈ្មោះ